Léirmheas Everything Everything

Tá Maddie Whittier mar gach uile deagóir ar domhain ach tá rud amháin difriúil fúithi.. ní raibh sí taobh amuigh riamh. Tá fadhb sláinte aici darb ainm easpa imdhíonachta a chiallíonn nach féidir léi a bheith i dteagmhail le baictéír nóbeidh sí fíor-tinn. Níl saol úafásach aici; cónaíonn sí i dteach atá sainoiriúnaithe, is maith léi a bheith ag scríobh léirmheasanna ar scannáin agus tá an-suim aici sa léthoireacht. Is é a mórmhian atá aici ná a bheith ina ailtire.

Is léír go bhfuil Maddie tinn tuirseach leis an saol laethúil agus ag iarradh fiondar. Is é Olly an fiondar sin a bhí in easnamh ina saol. Is é Olly a comhairsean nua, buachaill óg, dáthúíl agus is é an chéad duine i shaol Maddie seachas a máthair agus banaltra a thugann aird di. Tosaíonn an bheirt acu caidhreamh rúnda ar líne. Tá a máthair buartha go bhfuil sí chun gach rud a chur i mbaol dó.

Déanann Maddie cinneadh deacair chun gach rud a chur ar an líne agus don chéad uair riamh an fharraige a fheiceáil; aisling a bhí aici ó a raibh sí an-óg. Imíonn sí ar eachtra do Haváí anseo thagann sí ar rún creathach a chasann a domhan bun os coinn.

Ni raibh aon tuairim agam faoin scannán seo sula bhfhaca mé é. Chuaigh mé le mo dheirfúir atá dhá bhliain dhéag d’aois; an aois ghrúpa atá an scannán dírthe air. Níor thaitin an scannán mórán linn. Bhí an scéalaíocht aisteach agus déacair a leanúint. D’éirigh an scannán níos fearr leath bhealach tríd mar gheall ar an ionadh sa pholta.

Ceann de na buanna den scannán ná an analach; rinne Maddie comparáid idir í féin agus spásaire. Mar tá an bheirt acu cuibhrithe agus foighneach. Cheap mé go raibh seo cliste agus suimúil, chabhraigh sé leis an lucht feachanna tuiscint níos mó a fhail ar an gcineál saol atá aici.

More Info